Skip to main content

A-Z Databases

Find the best library databases for your research.

Quick Links

New / Trial Databases

Loading...
The following databases are newly acquired or being evaluated for a future subscription.
New
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.
Loading...
Loading...

Loading...
title
Loading...